• B股导读
  • B股动态
  • B股市况
  • B股公司
  • B股知识

沪市B股 更多

名称 最新价
(USD)
涨跌幅 成交量 成交额
华电B股
900937
0.157 2.61% 18782手 29.3万
天雁B股
900946
0.231 1.76% 6351手 14.6万
锦港B股
900952
0.247 1.65% 3257手 8万
国新B股
900913
0.320 1.59% 1091手 3.5万
物贸B股
900927
0.494 1.44% 1992手 9.8万
神奇B股
900904
0.571 1.42% 1732手 9.8万

深市B股 更多

名称 最新价
(HKD)
涨跌幅 成交量 成交额
深深房B
200029
2.740 3.40% 2213手 60万
瓦轴B
200706
3.930 2.34% 484手 18.8万
深康佳B
200016
2.190 2.34% 5490手 119.2万
深南电B
200037
2.790 1.82% 1538手 42.4万
飞亚达B
200026
7.650 1.73% 1866手 142.1万
深赛格B
200058
1.950 1.56% 506手 9.7万

沪市AB股比价 更多

B股 最新价
(USD)
A股 最新价
(RMB)
AB股比价
锦江B股
900934
1.990 锦江酒店
600754
58.280 4.63
凤凰B股
900916
0.401 上海凤凰
600679
10.890 4.30
*ST绿庭B
900919
0.181 *ST绿庭
600695
4.880 4.27
中毅达B
900906
0.517 中毅达
600610
13.500 4.13
东信B股
900941
0.466 东方通信
600776
10.550 3.58
海欣B股
900917
0.342 海欣股份
600851
7.640 3.53
说明:沪市B股以美元计价,1美元= 6.3206人民币。 每日更多汇率变动>>

深市AB股比价 更多

B股 最新价
(HKD)
A股 最新价
(RMB)
AB股比价
皇庭B
200056
1.680 皇庭国际
000056
8.170 5.99
特 力B
200025
4.080 特 力A
000025
14.350 4.33
冰山B
200530
1.630 冰山冷热
000530
5.400 4.08
长 安B
200625
4.020 长安汽车
000625
13.200 4.04
深华发B
200020
2.920 深华发A
000020
9.110 3.84
深赛格B
200058
1.950 深 赛 格
000058
5.990 3.78
说明:深市B股以港元计价,1港元= 0.8122人民币。 每日更多汇率变动>>